Επιθεωρήσεις Πλοίων / Σκαφών

Αναλαμβάνουμε πολλών ειδών επιθεωρήσεις με το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη μας. Μερικές από αυτές είναι:

Επιθεώρηση πριν την αγορά του σκάφους

Είναι η πιο σημαντική επιθεώρηση ώστε να προφυλαχθεί ο υποψήφιος αγοραστής από οποιαδήποτε δυσμενή και μελλοντική συνέπεια λόγω μιας κακής αγοράς. Ο έλεγχος γίνεται στην ξηρά και στην θάλασσα, είναι λεπτομερής σε όλο το σκάφος και στο τέλος παραδίδεται γραπτή αναλυτική έκθεση στον υποψήφιο αγοραστή. Η έκθεση περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή στοιχείων και περιοχών του σκάφους που ελέγχθηκαν, παρατηρήσεις και αξιολόγηση με προτεινόμενη τιμή. Επιπλέον δίδονται συμβουλές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα βρεθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου.

Επιθεώρηση για την ασφάλιση του σκάφους 

Πολλές Ασφαλιστικές Εταιρίες πριν την σύνταξη συμβολαίου απαιτούν μια επιθεώρηση με σύνταξη της ανάλογης έκθεσης από πεπειραμένο επιθεωρητή και ιδιαίτερα όταν το σκάφος είναι παλαιό. Επίσης υπάρχουν και εταιρίες που δεν το ζητούν ή δεν επιθεωρούν το σκάφος για ευνόητους λόγους. Τότε θα πρέπει να ζητήσουμε σε συνεννόηση με την εταιρία την διεξαγωγή επιθεώρησης και την αποδοχή της έκθεσης προ υπογραφής του συμβολαίου. Αυτό μας εξασφαλίζει από τυχόν αμφισβητήσεις των ασφαλιστών σε μια μελλοντική ζημιά. Εμείς πραγματοποιούμε τέτοια επιθεώρηση με σύνταξη της σχετικής έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα.

Επιθεώρηση ζημιάς σε σκάφος και εξοπλισμό

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να προκύψει από την λάθος αντιμετώπιση μιας ζημιάς;

Εμείς λόγω πολυετούς εμπειρίας και ικανών γνώσεων κατευθύνουμε τον πελάτη μας ώστε να καλυφθεί πλήρως από τυχόν αρνητικές συνέπειες.

Η αναλυτική μας έκθεση προσδιορίζει και αιτιολογεί με ακρίβεια το εύρος μιας ζημιάς, κοστολογείται δε σε αυτή το κάθε τι με λεπτομέρεια. Επιπλέον μπορούμε να αναλάβουμε τον έλεγχο της αποκατάστασης της ζημιάς (σε διάφορα στάδια) και με την ανάλογη ευθύνη κατόπιν συνεννόησης με τον Πλοιοκτήτη. Με αυτό τον τρόπο ο Πλοιοκτήτης απαλλάσσεται από το βάρος της ευθύνης, έχει σιγουριά για την ποιότητα της επισκευής και είναι βέβαιος για το χρόνο αποπεράτωσης.

Γιατί πρέπει να επιλέξετε έναν επιθεωρητή πλοίου / σκάφους

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να μην ρισκάρουμε καθώς μια αγορά ή επισκευή μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες με απροσδιόριστες συνέπειες...

Περισσότερα...

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες σε Σκάφη Αναψυχής και Εμπορικά.

Επιθεωρήσεις

Άλλες Επιθεωρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

A&B Marine Services

Η Α&B Marine Services είναι μια εταιρία εξειδικευμένων υπηρεσιών στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Συγκεκριμένα προσφέρουμε υπηρεσίες για μικρά και μεγάλα σκάφη – αναψυχής και εμπορικά- όπως μελέτες, επιθεωρήσεις, συμβουλευτικότητα...

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες σε Σκάφη Αναψυχής και Εμπορικά.

Επιθεωρήσεις

Άλλες Επιθεωρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πανιωνίας 12, Γλυφάδα, 16561

Τηλέφωνο: 2108947021

Κιν. Τηλέφωνο: 6972074557

Email: info@marinesurveyor.gr

Copyright © 2015 A&B Marine Services. All rights reserved. | Design by WebCat